ANUNȚ IMPORTANT 28 mai 2020!

STIMAȚI COLEGI,

Societatea de Medici și Naturaliști din Iași, cea mai veche Societate Științifică cu profil medical din România (1833), are multiple relații cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popaˮ din Iași, inclusiv prin activitățile publicistice ale The Medical Surgical Journal - Revista Medico-Chirurgicală, indexată ISI.

Pentru o apariție a revistei cu ritm trimestrial corect, atragem atenția celor interesați că pot depune lucrările propuse pentru publicare pe platforma www.revmedchir.ro numai membrii Societății care au dovada depunerii la BCR a cotizației anuale de 300 de lei, pentru anul în curs. În caz contrar, la nivel editorial, se pierde calitatea de autor publicat.

Președinte S.M.N. - 1833,
Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu

 

ANUNȚ IMPORTANT !

Stimați colegi,

Comitetul de conducere al Societății de Medici și Naturaliști din Iași, cea mai veche societate medicală din România (1833), care a înființat primul Muzeu de Istorie Naturală (1834), o bibliotecă medicală (1836) și Revista Medico-Chirurgicală (1887), astăzi indexată ISI sub denumirea internațională de The Medical Surgical Journal - Revista Medico-Chirurgicală, vă roagă să vă reînnoiți calitatea de membru al Societății prin depunerea la BCR (Cont IBAN RO72RNCB0175033604340001) a cotizației anuale (300 ron), până cel târziu la finele lunii februarie 2020.

Cu sprijinul Dvs, Societatea cu activitățile sale și Revista Medico-Chirurgicală vor continua să își aducă contribuția atât de valoroasă la viața academică medicală din Centrul Universitar Iași.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Președintele Societății de Medici și Naturaliști Iași,
Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu  

 

      ANUNȚ IMPORTANT !

      Urmare a intrării într-un proces de renovare, sediul Societății de Medici și Naturaliști-1833 (S.M.N. - 1833) va fi situat temporar într-un spațiu din cadrul Tipografiei Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

       Vă mulțumim!

       COMITETUL DE CONDUCERE AL S.M.N. - 1833

 

ANUNȚ IMPORTANT !

Revista Societății de Medici și Naturaliști (S.M.N.-1833) are denumirea internaționalizată din anul 2016: Med. Surg. J. - Rev. Med. Chir. - Soc. Med. Nat. Iași, fiind indexată ISI (ESCI) din anul 2011, anul intrării în evaluare, și propusă pentru cotare (SCIE) în anul 2019.

Pentru o apariție la termenul impus, solicitanții care doresc să publice articole în această revistă trebuie să respecte obligatoriu următoarele etape:

  1. Înregistrarea articolului și primirea numărului de înregistrare direct la Registratura Societății de Medici și Naturaliști din Bulevardul Independenței nr, 16;
  2. Efectuarea plății cotizației anuale (300 RON pentru cadre didactice, medici rezidenți și pensionari) în contul RO72RNCB0175033604340001 deschis la BCR Iași. Calitatea de membru al „S.M.N. - 1833” va conta la evaluarea anuală, publicarea lucrărilor științifice și primirea unui exemplar al revistei. ;
  3. Depunerea la Registratura Societății sau prin email la rodica_coman56@yahoo.com a dovezii privind controlul articolului din punct de vedere al corectitudinii traducerii și gramaticii limbii engleze. Dovada se obține din partea doamnei Prof. Maia Berlescu care poate fi contactată la tel. 0762 281 601 și email: maiaberlescu@yahoo.com ;
  4. Verificarea structurării lucrării propuse în raport cu cerințele specificului revistei Med. Surg. J. (respectarea întocmai a instrucțiunile pentru autori și consultarea, ca ajutor, a modelelor de lucrări deja publicate) ;
  5. Înregistrarea de către autorul corespondent sau primul autor a unui cont pe platforma www.revmedchir.ro (în cazul în care nu are deja) și încărcarea articolului conform instrucțiunilor primite pe site. Articolele se vor încărca numai pe parcursul primei luni a trimestrului respectiv.

 Vă mulțumim pentru înțelegere !

 

COMITETUL DE CONDUCERE AL S.M.N. - 1833

Pentru conformitate,

Redactor Șef M.S.J.-R.M.C.

Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu