ANUNȚ IMPORTANT !

      Urmare a intrării într-un proces de renovare, sediul Societății de Medici și Naturaliști-1833 (S.M.N. - 1833) va fi situat temporar într-un spațiu din cadrul Tipografiei Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași.

       Vă mulțumim!

       COMITETUL DE CONDUCERE AL S.M.N. - 1833

 

ANUNȚ IMPORTANT !

Revista Societății de Medici și Naturaliști (S.M.N.-1833) are denumirea internaționalizată din anul 2016: Med. Surg. J. - Rev. Med. Chir. - Soc. Med. Nat. Iași, fiind indexată ISI (ESCI) din anul 2011, anul intrării în evaluare, și propusă pentru cotare (SCIE) în anul 2019.

Pentru o apariție la termenul impus, solicitanții care doresc să publice articole în această revistă trebuie să respecte obligatoriu următoarele etape:

  1. Înregistrarea articolului și primirea numărului de înregistrare direct la Registratura Societății de Medici și Naturaliști din Bulevardul Independenței nr, 16;
  2. Efectuarea plății cotizației anuale (300 RON pentru cadre didactice, medici rezidenți și pensionari) în contul RO72RNCB0175033604340001 deschis la BCR Iași. Calitatea de membru al „S.M.N. - 1833” va conta la evaluarea anuală, publicarea lucrărilor științifice și primirea unui exemplar al revistei. ;
  3. Depunerea la Registratura Societății sau prin email la rodica_coman56@yahoo.com a dovezii privind controlul articolului din punct de vedere al corectitudinii traducerii și gramaticii limbii engleze. Dovada se obține din partea doamnei Prof. Maia Berlescu care poate fi contactată la tel. 0762 281 601 și email: maiaberlescu@yahoo.com ;
  4. Verificarea structurării lucrării propuse în raport cu cerințele specificului revistei Med. Surg. J. (respectarea întocmai a instrucțiunile pentru autori și consultarea, ca ajutor, a modelelor de lucrări deja publicate) ;
  5. Înregistrarea de către autorul corespondent sau primul autor a unui cont pe platforma www.revmedchir.ro (în cazul în care nu are deja) și încărcarea articolului conform instrucțiunilor primite pe site. Articolele se vor încărca numai pe parcursul primei luni a trimestrului respectiv.

 Vă mulțumim pentru înțelegere !

 

COMITETUL DE CONDUCERE AL S.M.N. - 1833

Pentru conformitate,

Redactor Șef M.S.J.-R.M.C.

Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu